top of page

F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC., Nükleer enerji endüstrisi için geleneksel ve mikroişlemci tabanlı hava örnekleme cihazları ve ileri teknoloji hava akışı kalibrasyon sistemlerinin önde gelen Kuzey Amerika üreticisidir. Ürün serileri, radyolojik acil durum müdahalesi ve ülke güvenliği uygulamaları için AC / DC hava örnekleme sistemlerini, endüstriyel hijyen uygulamaları için kişisel hava örnekleyicileri ve radyolojik olmayan ortam havası örnekleme uzmanları için ortam yüksek hacimli ve düşük hacimli hava örnekleyicileri içerir.

FJS-Calibration-Services-Products-Page.j
FHS-1_DF-EDL-HP-.jpg
FJS-1_World-Calibrator-PC-Version.jpg
Three-Units-Pic.jpg

AC/DC and Battery

Emergency Response Air Samplers

Glass-Fiber.jpg

Filters & Cartridges

FJS-3_RICF-Products-Page.jpg
Personal-Air-Samplers.jpg

PERSONAL AIR SAMPLERS

bottom of page